Glykobiochemie

Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Vědecké zaměření

​​Sacharidy jsou pro život nezbytné a kromě své tradiční role strukturních a energetických zásobních složek fungují také jako důležité informační molekuly s obrovskou kódovací kapacitou. To je dáno jejich stabilitou a stereochemickou rozmanitostí glykosidických vazeb spojujících jednotlivé cukerné jednotky. Jako takové hrají sacharidy klíčovou roli v rozpoznávacích dějích na molekulární i buněčné úrovni. Specifické rozpoznávání glykokonjugátů je důležité v biologických systémech a podílí se na mnoha fyziologických (buněčná signalizace, buněčná diferenciace, morfogeneze, zánětlivá odpověď) i patofyziologických procesech (kancerogeneze, interakce mezi hostitelem a patogenem).

Výzkum je zaměřen na strukturně-funkční studium proteinů, které se podílejí na syntéze oligosacharidů (glykosyltransferázy) a specifickém rozpoznávání sacharidů (lektiny). Důraz je kladen na proteiny obligátních a oportunních patogenů, které souvisejí s virulencí/patogenitou organismu, a na hledání nových lektinů se zajímavou specifitou vazby cukrů nebo biologickými vlastnostmi.

Pro studium lektinů a glykosyltransferáz se používá multidisciplinární přístup. Nové proteinové cíle jsou identifikovány pomocí bioinformatických nástrojů a připraveny v rekombinantní formě pomocí přístupů molekulární biologie. Biofyzikální techniky (ITC, SPR, MST) a rentgenová krystalografie s vysokým rozlišením se používají k rozluštění termodynamických a strukturních základů vazby sacharidů. Taková korelace struktury a funkce interakce proteinu a sacharidů tvoří základ pro racionální návrh léčiv na bázi sacharidů zaměřených proti adhezi a virulenci.

Výzkumné oblasti
Hlavní cíle

Struktura nového lektinu PHL z entomopatogenní bakterie a nového lidského patogenu Photorhabdus asymbiotica. Tento lektin vykazuje dvojí specifitu pro vazbu cukrů a modulující účinky na imunitní odpověď hostitele (Jančaříková, PLOS Pathogens, 2017). A - struktura monomeru PHL v komplexu s trisacharidem BGH, B - lokalizace Fuc a Gal-specifických míst v dimeru PHL, C - SPR senzorgram ukazující specifitu PHL vůči L-Fuc, D - interakce značeného PHL s červenými krvinkami.

Výzkumná skupina Glykobiochemie (2021)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info