Vedení a organizační struktura ústavu

Vedení ústavu NCBR

 • Ředitelka ústavu: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • Zástupce ředitele ústavu: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
 • Zástupce ředitele pro věci pedagogické: doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
 • Tajemnice ústavu: Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D.

Garanti doktorského studia

 • Biomolekulární chemie a bioinformatika: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
 • Genomika a Proteomika: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.
 • Vědy o živé přírodě: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Rada ústavu NCBR

 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
 • doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
 • Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D.
Externí členové:
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (Biologické centrum AV ČR, České Budějovice)
 • doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Zaměstnanci ústavu


 Dlouhodobě mimo výkon práce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info