Webmail on NCBR server


It is advisable to install certification authority certificate (CA certificate) before using this web application. Once installed, it is no longer necessary to accept/install "subordinate" certificates, i.e. those signed by the CA certificate.

Před použitím této webové aplikace je doporučeno nainstalovat certifikát certifikační autority (CA certifikát). Po jeho instalaci již není nutné akceptovat/instalovat podřízené certifikáty, tj. certifikáty podepsané CA certifikátem.