Historie NCBR

Prof. Jaroslav Koča, zakladatel a první ředitel ústavu NCBR

Národní centrum pro výzkum biomolekul (zkráceně NCBR z anglického názvu National Centre for Biomolecular Research) bylo založeno na počátku nového tisíciletí jako pracoviště zaměřené na náročné metody studia bio(makro)molekul na atomární úrovni. Přístrojové a počítačové vybavení, spolu s týmem vysoce kvalifikovaných expertů a úzká spolupráce s institutem CEITEC MU, činí NCBR předním pracovištěm tohoto typu v národním i mezinárodním měřítku. Kromě výzkumné činnosti se Ústav podílí také na výuce a odborné přípravě bakalářských, magisterských a doktorských studentů. 

Vznik NCBR bylo finančně podpořeno grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Biomolekulární centrum, období řešení 7/2000−12/2004), jehož hlavním řešitelem byl prof. Jaroslav Koča. prof. Jaroslav Koča, první ředitel NCBR. Jeho výzkumný tým zaměřený na výpočetní chemii a molekulové modelování se stal jedním z hlavních pilířů výzkumu NCBR. Další týmy byly zaměřeny na NMR spektroskopii (prof. Vladimír Sklenář), glykobiochemii (prof. Michaela Wimmerová) a proteinové inženýrství (prof. Jiří Damborský). Na vzniku centra se dále podíleli dva externí členové: prof. Jiří Šponer z Biofyzikálního ústavu AV ČR, jehož výzkumným zaměřením je molekulové modelování nukleových kyselin a doc. Ivan Rychlík z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, jehož odbornou specializací je molekulární genetika bakterií, zejména rodu Salmonella.

V roce 2005 se k NCBR připojilo po předchozím působení v zahraničí několik mladých vědeckých talentů, které významně rozšířily výzkumné rozpětí ústavu, např. v oblasti studia nukleových kyselin a jejich komplexů s proteiny: doc. Lumír Krejčí (působil na Yale University, USA), prof. Richard Štefl (působil na ETH Zurych, Švýcarsko) a prof. Štěpánka Vaňáčová (působila na Univerzitě v Basileji, Švýcarsko) a jejich vědecké záměry byly finančně podpořeny z prestižních mezinárodních zdrojů jako jsou EMBO granty nebo Welcome Trust.

V roce 2012 se součástí NCBR stala Laboratoř funkční genomiky a proteomiky (LFGP) vedená prof. Jiřím Fajkusem, která se zaměřuje na výzkum v oblasti genomiky a proteomiky, zejména na objasnění mechanizmů regulujících růst a vývoj rostlin, na strukturu chromatinu a epigenetické procesy související s diferenciací buněk a na úlohu telomer v procesech udržování stability genomu. Laboratoř LFGP přispěla k dalšímu prohloubení spolupráce mezi NCBR a CEITEC MU, a to v rámci programu Genomika a proteomika rostlin, jehož základy tým LFGP položil.

Ústav NCBR prošel za dvacet let své existence velkými změnami ve složení vědeckých skupin i modernizací přístrojového vybavení díky úzké spolupráci s CEITEC MU. Výuka v doktorském studiu byla rozšířena na tři programy a celkový počet doktorských studentů řadí náš Ústav na špičku v rámci Přírodovědecké fakulty MU. Největší podíl na tomto progresivním vývoji a na udržování stabilní kvality vědy i výuky měl zakladatel NCBR a jeho dlouholetý ředitel prof. Jaroslav Koča, který zemřel v červenci roku 2021. Jeho zásluhy v oblasti vědy a výzkumu, ale i v roli předsedy GA ČR a zakladatele CEITEC jsme si připomněli na slavnostním memoriálu, který se konal v listopadu 2021. V dubnu roku 2022 byla do pozice ředitelky NCBR jmenována prof. Michaela Wimmerová.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info