Analýza biologicky významných molekulárních komplexů

Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Fajkus CSc.

Bez popisku
Vědecké zaměření:

Telomery: Strážci stability chromozomů a hnací síly speciace rostlin

Telomery, specializované čepičky na koncích chromozomů, hrají klíčovou roli při udržování integrity a stability chromozomů. Jejich struktuře, evoluci a údržbě se v rostlinné biologii věnuje značná pozornost, což má vliv na pochopení dynamiky genomu a procesů speciace. Klíčovým aspektem výzkumu telomer je charakterizace nukleoproteinového složení těchto struktur a souvisejících enzymů telomerázy zodpovědných za jejich prodlužování. To zahrnuje využití kvantitativních biofyzikálních metod k analýze interakcí mezi telomerovými složkami a objasnění alternativních mechanismů udržování telomer, které fungují nezávisle na telomeráze.

Epigenetické mechanismy, modifikace, které mění genovou expresi, aniž by se změnily základní sekvence DNA, hrají rovněž zásadní roli v regulaci funkce telomer. Pochopení toho, jak epigenetické modifikace ovlivňují expresi genů, stabilitu chromozomů a udržování telomer, je nezbytné pro pochopení složité souhry genetických a epigenetických faktorů ve vývoji a evoluci rostlin.

Odhalení složitostí biologie telomer u rostlin poskytuje cenné poznatky o mechanismech, které chrání integritu genomu, podporují stabilitu chromozomů a řídí procesy speciace.

Výzkumné oblasti

 • Struktura, evoluce a udržování telomer, jejich úloha při udržování stability chromozomů v rostlinné specializaci.
 • Charakterizace nukleoproteinových komplexů telomer a telomerázy.
 • Epigenetické mechanismy regulace genové exprese, stability chromozomů a udržování telomer.

  Hlavní cíle:
 • Objasnit evoluci a biogenezi ribonukleoproteinového komplexu telomerázy.
 • Analyzovat vztahy mezi strukturou a funkcí komponent telomerázy.
 • Systematicky vyhledávat organismy, které postrádají telomerázu a využívají alternativních systémů udržování telomer. U těchto organismů objasnit strukturu telomer a mechanismy jejich prodlužování.
 • Objasnit role epigenetických mechanismů v zajištění stability genomu a přeprogramování exprese genů během vývoje rostlin a jejich adaptace na stres.

Členové laboratoře se rovněž podílejí na práci výzkumné skupiny Chromatin Molecular Complexes na CEITEC MU.

Členové týmu:
 • Vedoucí podskupin: Miroslav Fojta, Miloslava Fojtová, Petra Procházková Schrumpfová
 • Výzkumníci: Tereza Přerovská
 • Technik-specialista: Dagmar Zachová
 • PhD studenti: Jiří Rudolf, Anna Rudolfová, Ondřej Helia, Adéla Machelová, Alžbeta Kusová, Ondrej Hesko, Marcela Hrušková, Anna Ondráčková
Kontakty:

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info