Laboratoř výpočetní chemie

Vedoucí: RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.

O nás

Naše výzkumná skupina využívá výpočetní přístupy ke studiu chemických a biochemických problémů. Kombinujeme chemii, fyziku, matematiku, molekulární modelování a informační technologie a zkoumáme vlastnosti supramolekulárních a biomolekulárních systémů. Používáme nejmodernější metody pro kvantově mechanické výpočty, dokování, molekulární dynamiku, výpočty volné energie, chemoinformatiku a bioinformatické analýzy. Kromě toho přispíváme novými simulačními protokoly a metodami, přičemž využíváme vysoce výkonné programovací jazyky, především Fortran a C/C++.

RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.

Vedoucí skupiny

e‑mail:

Ing. Tomáš Trnka, Ph.D.

Zástupce vedoucího skupiny

e‑mail:

Výzkumná témata

Aktuálně se zaměřujeme na tři výzkumná témata: reakční mechanismy enzymatických reakcí, mechanické vlastnosti biomolekul, a vazebné afinity v supramolekulární chemii.

Studujeme reakční mechanismy bakteriálních glykosyltransferáz s neznámou či neúplnou strukturní informací. Použitím výpočetních přístupů doplňujeme experimentální znalosti o atomistické detaily reakčních mechanismů. Poznatky jsou klíčové pro návrh antibiotik nové generace založených na inhibitorech studovaných enzymů.

Dále se zabýváme studiem mechanických vlastností biomolekul, které jsou využívány v klíčových biomolekulárních procesech. Konkrétně studujeme, jak se mění vlastnosti DNA v přítomnosti nekanonického párování bází. Tyto znalosti jsou klíčové pro pochopení opravných mechanismů cílících na DNA poškozenou během replikace.

V neposlední řadě zkoumáme vazebné volné energie spojené s tvorbou supramolekulárních komplexů. Naše metodologie umožňuje kromě výpočtů volných energií získat i entalpii a entropii. Jejich znalost je klíčová pro pochopení efektu známého jako kompenzace entalpie/entropie (ECC). Jedná se o efekt, který výrazně komplikuje racionální návrh nových léčiv.

Co nabízíme

Kromě práce na zajímavých problémech z oblasti chemie a strukturní biologie učíme studenty pracovat v prostředí Linuxu. Získáte praktické dovednosti ve skriptovacích jazycích, včetně Bash, Awk, Gnuplot a Python. Pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti, nabízíme naše zkušenosti s pokročilými programovými jazyky, jako jsou C/C++ a Fortran. Získáte také zkušenosti s používáním pokročilých výpočetních nástrojů, jako je AMBER pro biomolekulární simulace, Orca a Gaussian pro kvantově chemické výpočty, AutoDock, Amsterdam Modeling Suite a mnoho dalších. Naučíme vás organizovat data a provádět náročné simulace v prostředí MetaCentra, gridového superpočítačového centra v České republice.

Naši studenti mohou pracovat na projektech vzdáleně. Studentům poskytujeme snadno použitelné nástroje pro přístup pomocí vzdálené plochy prostřednictvím libovolného webového prohlížeče. Pracovat tak můžete ze studoven nebo vlastních počítačů s libovolným operačním systémem.

Absolventi

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info