Rektor Bareš předal dekrety novým docentkám a docentům

18. 6. 2024

Foto: Martin Indruch

docentka Petra Procházková Schrumpfová
Národní centrum pro výzkum biomolekul PřF
Mendelovo centrum pro rostlinnou genomiku a proteomiku CEITEC

Petra Procházková Schrumpfová se habilitovala v oboru Genomika a pro-teomika. Věnuje se výzkumu rostlinných telomer. Ve své habilitační práci se specializuje na identifikaci, charakterizaci a funkční analýzu různých typů rostlinných telomerových vazebných proteinů, z nichž většina se nevěnuje striktně telomerovým funkcím, ale podílí se i na regulaci genové exprese. Uvádí také nové informace týkající se proteinů vázajících telomerové repetice, které mají podobnou afinitu k vazbě typických rostlinných a lidských telomerových motivů, což by mohlo usnadnit adaptaci na změnu divergentních telomerových motivů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info