Genomika a proteomika

Charakteristika a cíle studia

Cílem programu Genomika a proteomika je vychovávat špičkové odborníky v těchto oborech. Studenti získají rozsáhlé a hluboké znalosti o struktuře a funkci genomu na všech základních úrovních živých systémů (tj. genomu virů, genomu bakterií, prvoků, hub a kvasinek, řas, vyšších rostlin, živočichů a podrobněji genomu člověka). Prohloubí si znalosti a dovednosti v základních biologických disciplínách (zejména genetika, molekulární biologie, mikrobiologie, imunologie, biostatistika, fyziologie organismů), v biochemii a proteomice (obecná biochemie, enzymologie, biochemické proteomické metody) a v biofyzice (biofyzikální metody).

Kromě teoretických principů oboru jsou studenti také podrobně seznámeni s prováděním základních i pokročilých metod používaných v různých oborech. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v různých oblastech: zejména ve výzkumu zaměřeném na analýzu genomů (základní výzkum i aplikovaný výzkum), v bioinformatice (včetně evolučních aspektů), v oblasti molekulární medicíny (nádorová onemocnění, familiární a dědičné choroby, genová terapie), v genovém inženýrství mikroorganismů, rostlin a živočichů, ve vývoji nových biotechnologií, ve farmakogenomice a v analýze proteomu jednotlivých skupin organismů včetně člověka.

Praxe

Studenti provádějí své výzkumné aktivity v laboratořích svých školitelů, kde získávají praktické dovednosti nezbytné pro jejich výzkumná témata. Další praktické dovednosti mohou získat prostřednictvím kolaborativních rámců svých laboratoří (buď v České republice, nebo v zahraničí).

Uplatnění

Absolventi tohoto doktorského programu jsou kvalifikováni pro vedení výzkumných aktivit ve výzkumných institucích a biotechnologických společnostech a pro výuku na univerzitách. Najdou uplatnění v různých oborech, zejména ve výzkumu zaměřeném na analýzu genomů (základní i aplikovaný výzkum), na bioinformatiku, molekulární medicínu, genetické inženýrství mikroorganismů, rostlin a živočichů, na vývoj nových biotechnologií a na analýzu proteomu jednotlivých skupin organismů. V širším smyslu mohou provádět výzkum a činnosti s výzkumem související, jako jsou experimentální práce, řízení projektů atd.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info