Bioinformatika

Charakteristika a cíle studia

Bioinformatika se zabývá zpracováním dat o biomolekulách, proteinech, nukleových kyselinách, a takto získané výsledky aplikací bioinformatických metodik jsou velmi přínosné například pro oblast strukturní biologie, biochemie, zdravotnictví, biotechnologií či potravinářství. Chemoinformatika se pak zaměřuje na práci s malými molekulami jako jsou například molekuly léků a nachází uplatnění v oblastech farmacie, návrhu nových léků, výpočtu vlastností molekul a podobně. Oba tyto obory vznikly díky tomu, že nedávno vyvinuté vysoce výkonné metody analýzy molekul poskytují stále větší množství informací o struktuře DNA, proteinů i léků. Moderní IT umožňují tyto rozsáhlé sady dat ukládat, navrhovat nové chemické entity a také na základě těchto dat získávat informace významné pro oblast medicíny, farmacie, průmyslu i výzkumu. Cílem navazující magisterské studijní specializace Bioinformatika je vychovat odborníky, kteří budou schopni na jedné straně porozumět biologickým a chemickým aspektům problematiky a na druhé straně dokáží pracovat s molekulami prostřednictvím výpočetní techniky a navrhovat a implementovat metody pro jejich studium a zpracování.

Profil absolventa

Vysoce výkonné metody analýzy bio(makro)molekul produkují enormní množství dat, která ovšem mají smysl jen, pokud s nimi umíme pracovat. Současné informační technologie nám pak umožňují efektivně pracovat s těmito daty, modelovat biomolekuly a další významné biochemické jevy. Chybí však odbornicí, kteří jsou schopni na jedné straně porozumět jak biologickým a chemickým tak i informatickým aspektům této problematiky, pracovat s moderní výpočetní technikou a softwarem. Proto právě je cílem naší navazující magisterské specializace Bioinformatika výchova takovýchto odborníků.

Návaznost pro další studium

Absolventi navazující magisterské specializace Bioinformatika by měli mít znalosti i schopnosti jak pro odchod přímo do praxe (farmaceutický průmysl, vývoj léků, medicínský výzkum a zdravotnictví, vývoj IT produktů se související tématikou, biotechnologie a potravinářství, práce v interdisciplinárních týmech, koordinace spolupráce přírodovědců a informatiků), tak i pro další studium v rámci doktorských studijních programů, především program Biomolekulární chemie a bioinformatika.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info