Struktura a dynamika proteinů

Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Vědecké zaměření

Naše skupina je zaměřená na základní výzkumoblasti studia struktury, dynamiky, vzájemných interakcíbiologických funkcí bílkovin. Zvláštní pozornost věnujeme flexibilním bílkovinám, které se nedají popsat jedinou 3D strukturou. Na výzkumu se intenzivně podílejí studenti univerzity od bakalářských po doktorské programyrádi uvítáme zájemcevědu iřad středoškolských studentů (napříkladrámci Středoškolské odborné činnosti).

Bližší informace o naší skupině najdete na stránkách CEITECu.

Struktura a dynamika proteinů - CEITEC

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info