We apologize, but this page is only available in Czech due to its professional content and purpose.

Přijímací řízení

pro specializace Bioinformatika v bakalářském programu Biochemie

 • Výběr studijního programu a specializace

  Národní centrum pro výzkum biomolekul ve spolupráci s Ústavem biochemie Přírodovědecké fakulty Vám nabízí studium v bakalářském programu Biochemie v jedné z následujících specializacích:

  Bioinformatics

  Nabízené studium probíhá v moderním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice Masarykovy univerzity, kde se soustředí špičkové pracoviště a laboratoře pracovišť Přírodovědecké fakulty, Lékařské fakulty a Středoevropského technologického centra CEITEC. Studenty seznamujeme z aktuálními postupy v experimentálních či simulačních přístupech uplatňovaných k analýze a pochopení klíčových biochemických a biologických procesů. Dále u studentů rozvíjíme vlastnosti, které jsou klíčové pro jeho budoucí uplatnění v budoucí vědecké práci, či na trhu práce. Jedná se především o kritické a analytické myšlení a schopnost samostatně a precizně plánovat postupy vedoucí k zdárnému řešení studovaných problému.

  V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat pedagogického zástupce Národního centra pro výzkum biomolekul.

  doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.

  NCBR Educational Representative

  Phone: +420 549 49 4148
  E‑mail:
 • Podání přihlášky

  Zájemci o specializaci Bioinformatika se hlásí do bakalářského programu Biochemie

  Nezapomeňte ve své přihlášce vybranou specializaci uvést jako PRVNÍ možnost. Jenom tak zajistíte, že se do vámi vybrané specializace s jistotou dostanete.

  Podrobnosti k přijímacímu řízení Podat e-přihlášku

  Prominutí přijímací zkoušky

  O prominutí přijímací zkoušky mohou žádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitu v jarním termínu aktuálního školního roku nebo v roce předchozím. Žádost vloží uchazeč do e-přihlášky nejpozději do termínu pro podávaní přihlášek.

  Žádosti jsou posuzovány individuálně. Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity programu. Na prominutí přijímací zkoušky není právní nárok. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky pro bakalářský program Biochemie jsou následující:​

  Prospěch

  Prospěch je možné doložit jedním z níže uvedených způsobů:

  Studijní výsledky
  • Průměr ze čtyř profilových předmětů do 1,50
  • Chemie a biologie a dva další volitelné (matematika, fyzika, zeměpis, informatika, angličtina)
  • Předmět musí být studován min. 2 roky
  Národní srovnávací zkoušky
  • Při dosažení percentilu 80 % a výše.
  • Testy zabezpečuje Scio, výsledky předává Scio fakultě se souhlasem uchazeče.
  • Uznává se i slovenská verze Všeobecné študijné předpoklady
  Motivační aktivity
  • Musí souviset s biochemií a jedná se o krajská nebo celostátní kola soutěží.
  • Chemické, biologické a fyzikální Olympiády
  • Středoškolská odborná činnost
  • Advanced Placement zkoušky
  • Další související aktivity (Biochemik Junior, ViBuch, Bohatství země, apod.)
 • leden až duben

  Přijímací zkouška
  • Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta.
  • Uchazeči obdrží elektronickou pozvánku před konáním přijímací zkoušky.
  • Bakalářský program Biochemie vyžaduje pouze Test studijních předpokladů (TSP).

  Připravte se na TSP

 • červen a září

  Zapište se ke studiu

  Studentem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se stáváte až dnem zápisu. Zápis má řadu formálních záležitostí, např. před zápisem musíte doložit dosaženého vzdělání (maturitní vysvědčení). Vše o zápisu a jak postupovat na začátku studia se dozvíte zde:

  Informace pro nově přijaté studenty

  Úspěšně zapsání? Blahopřejeme a přejeme Vám hodně úspěchů ve studiu!

  Aby vaše studium probíhalo hladce, seznamte se prosím s vašimi studijními povinnostmi. V průběhu studia si musíte především vytvořit individuální studijní plán a ve třetím ročníku vybrat vhodné téma bakalářské práce. Na zajímavých projektech můžete pracovat i dříve, a to formou Samostatných projektů. Podrobnější informace pro zvolenou specializaci najdete zde:

  Bioinformatika

  O možnostech práce na samostatných projektech a o výběru a způsobu vypracování bakalářské práce se dozvíte více zde:

  Individual projects Bachelor Thesis

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info