Management and Organizational Structure of the Institute

NCBR Institute Management

 • Ředitelka ústavu: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • Zástupce ředitele ústavu: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
 • Zástupce ředitele pro věci pedagogické: doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
 • Tajemnice ústavu: Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D.

Doctoral Study Garants

 • Biomolecular Chemistry and Bioinformatics: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
 • Genomics and Proteomics: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.
 • Life Science: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

NCBR Institute Board

 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
 • doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
 • Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D.
External Members:
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (Biologické centrum AV ČR, České Budějovice)
 • doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Institute staff


 Inactive employment status

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info