We apologize, but this page is only available in Czech due to its professional content and purpose.

Navazující magisterské studium

Národní centrum pro výzkum biomolekul nabízí v navazujícím magisterském studijním programu Biochemie studium ve specializacích Bioinformatika, Biomolekulární chemie nebo Genomika a proteomika. Ostatním studentům nabízíme možnost vypracování diplomové práce se zaměřením na strukturní biologii a bio-omiky, převážně genomiku a proteomiku. Získané znalosti mohou studenti dále rozvinout v doktorském studiu.

Pro zájemce o studium

Studijní specializace

Bioinformatika

představuje moderní multidisciplinární specializaci, která překlenuje (bio)chemii, biologii a přístup k datům získaným v jejich rámci. Dnešní instrumentální metody jsou natolik pokročilé, že největší výzvou je právě interpretace získaných dat tak, aby dávala v daném oboru smysl. Bioinformatika je dnes nezbytnou součástí vědecké práce v oblasti věd o živé přírodě.

Podrobnější informace

Biomolekulární chemie

je transdisciplinární obor, který zkoumá a modeluje biomolekuly, jejich prostorové struktury a funkce. Svým významem zasahuje od (bio)chemie až po strukturní biologii.

Podrobnější informace

Genomika a proteomika

jsou interdisciplinární vědní obory zabývající se studiem a analýzou dvou významných funkčních komponent biologických systémů – genomu, čili veškeré genetické informace daného systému, a proteomu, tedy souboru proteinů, které jsou podle této informace vytvářeny.

Podrobnější informace

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info