We apologize, but this page is only available in Czech due to its professional content and purpose.

Bakalářské studium

Národní centrum pro výzkum biomolekul nabízí v bakalářském studijním programu Biochemie studium ve specializaci Bioinformatika. Ostatním studentům nabízíme možnost práce na samostatných projektech či vypracování bakalářské práce se zaměřením na strukturní biologii a bio-omiky, převážně genomiku a proteomiku. Získané znalosti mohou studenti dále rozvinout v navazujícím magisterském studiu se širším portfoliem specializací.

Pro zájemce o studium

Baví vás chemie, biologie, a programovaní? Chcete se vzdělat v hit-tech oboru s uplatněním v moderních biotechnologických aplikacích.

Neváhejte a studujte v bakalářském studijním programu Biochemie v profilové specializaci:

Bioinformatika

Ve čtvrtém semestru bakalářského studia nabízíme studentům možnost vypracovaní samostatného projektu, kde se můžete seznámit s výzkumem v našem centru. Na získané výsledky a zkušenosti pak můžete navázat v bakalářské práci.

Individual projects

Pokud nestudujete specializace, které garantuje Národním centrum pro výzkum biomolekul, nebo studujete v jiných, ale příbuzných studijních programech, nabízíme Vám možnost vypracovat bakalářskou práci na našem pracovišti.

Bachelor Thesis

Studijní specializace

Bioinformatika

představuje moderní multidisciplinární specializaci, která překlenuje (bio)chemii, biologii a přístup k datům získaným v jejich rámci. Dnešní instrumentální metody jsou natolik pokročilé, že největší výzvou je právě interpretace získaných dat tak, aby dávala v daném oboru smysl. Bioinformatika je dnes nezbytnou součástí vědecké práce v oblasti věd o živé přírodě.

Podrobnější informace

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info