Přijímací řízení

pro doktorské studijní programy Biomolekulární chemie a bioinformatika, Genomika a proteomika, a Vědy o živé přírodě

Doktorandské studium na NCBR se řídí obecnými pravidly platnými pro celou MU a Přírodovědeckou fakultu, některé podmínky jsou však specifické pro doktorský studijní program (DSP) Vědy o živé přírodě.

Standardní proces přijímacího řízení:

Na Přírodovědecké fakultě je povoleno průběžné přijímání studentů, které umožňuje zahájit doktorské studium kdykoliv v průběhu akademického roku. Hlavní přijímací řízení však obvykle probíhá v měsíci červnu, pro DSP Vědy o živé přírodě jsou otevřená dvě přijímací řízení za rok (hlavní se začátkem studia v podzimním semestru a doplňkové do jarního semestru).

Povinnou součástí přihlášky je vyjádření školitele k vedení doktoranda podepsané školitelem.

Specifická pravidla a povinnosti pro studenty ze třetích zemí: přijímací řízení je výrazně komplikované administrativními záležitostmi (víza apod.), je nutné konzultovat s děkanátem především přijímání studentů ze zemí, které jsou dlouhodobě nebo dočasně sankcionovány (aktuálně Rusko, Bělorusko, Írán, Severní Korea).

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info