Biomolekulární chemie a bioinformatika

Charakteristika a cíle studia

Studijní program Biomolekulární chemie a bioinformatika zahrnuje poznatky o struktuře biologicky významných bio(makro)molekul (bílkoviny nukleové kyseliny, oligosacharidy atd.) a o vztahu mezi jejich strukturou a biologickou funkcí. Studenti jsou školeni v metodách provádění a aplikace výzkumu trojrozměrné struktury a funkce bio(makro)molekul. Technické zázemí umožňuje studentům pravidelné využívání nejmodernějších metod, a to jak experimentálních (nukleární magnetická rezonance, rentgenová difrakce, kryoelektronová mikroskopie, metody ve studiu biomolekulárních interakcí, metody molekulární biologie), tak výpočetních (kvantová chemie, molekulární mechanika a dynamika). Důraz je kladen na samostatnou práci studentů v rámci realizace výzkumných projektů, včetně schopnosti komunikovat a prezentovat výsledky v anglickém jazyce. Studenti se také učí využívat informace dostupné v literatuře a elektronických databázích. Rozsah specializovaných přednášek umožňuje studentům prohloubit si teoretické znalosti.

Studium pokrývá následující oblasti výzkumu:

Studijní program je koncipován jako interdisciplinární, což studentům pomáhá naučit se kombinovat znalosti z různých oborů.

Uplatnění

Cílem doktorského studijního programu je připravit odborníky na nejvyšší úrovni, kteří budou nejen specialisty s detailními znalostmi určitých technik, ale i tvůrčími mysliteli s širokým přehledem v oblasti biomolekulární chemie a bioinformatiky s dobrými teoretickými základy. Přestože absolvent bude kvalifikován především pro akademickou dráhu, bude také odborníkem schopným uplatnit se v komerční sféře, zejména v biochemickém a farmaceutickém výzkumu, při práci s biologicky orientovanými databázemi a v oborech využívajících pokročilé metody výpočetní chemie a bioinformatiky. Jak ukazují zkušenosti z posledních let, zahraniční kontakty a studijní pobyty mohou absolventovi pomoci najít uplatnění na špičkových zahraničních pracovištích. Zahraniční kontakty a studijní pobyty mohou absolventovi pomoci najít práci na špičkových zahraničních pracovištích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info