We apologize, but this page is only available in Czech due to its professional content and purpose.

Vaše budoucnost, naše poslání

Na co se zaměřujeme …

Národní centrum pro výzkum biomolekul se profiluje ve strukturní biologii, genomice a proteomice (bio-omiky). Jedná se o tři klíčové oblasti molekulární biologie, které se zaměřují na studium molekulárních komponent živých organismů.

Strukturní biologie kombinuje poznatky z chemie, biochemie, biologie a biofyziky a věnuje se zkoumání struktury biomolekul, jako jsou proteiny, nukleové kyseliny a sacharidy, a jak jejich struktury ovlivňují biologické funkce těchto molekul.

Genomika se zabývá studiem kompletního genetického materiálu organismů, tedy DNA, s cílem porozumět struktuře a funkci genů a jak se tyto geny podílejí na vývoji, funkci a chování organismů.

Proteomika se pak zaměřuje na studium kompletní sady proteinů v organismu, tedy proteomu, s cílem pochopit, jak proteiny spolupracují a jak se jejich funkce vzájemně ovlivňují.

K čemu je to dobré …

Nové poznatky v oblastech bio-omik a strukturní biologie jsou důležité pro včasnou diagnózu mnoha onemocnění. Pochopení molekulární podstaty biologických procesů je nedílnou součástí vývoje nových léčiv zajištujících cílenou a efektivní léčbu široké škály nemocí. Proto výzkum v těchto oblastech již hraje a bude hrát stále větší roli při zdokonalování kvality lidského života. Mezi další oblasti uplatnění se řadí například rozvoj precizního zemědělství a šlechtění, forenzní laboratoře, molekulární diagnostika a kontrola kvality potravin.

Co Vám nabízíme …

NCBR zajišťuje vzdělávání studentů na všech úrovních vysokoškolského studia, tj. od bakalářského studia, přes navazující magisterské studium, až po studium v doktorských programech. Kromě teoretické přípravy je nedílnou součástí studia i aktivní účast na výzkumných projektech. Studenti pracují v dynamických týmech s mezinárodní účastí, což rozvíjí jejich schopnosti komunikace, vyjadřovaní a prezentovaní v anglickém jazyce. Ve výuce klademe důraz na rozvoj analytického a kritického myšlení studentů a vedeme je k samostatné a precizní práci. Studenti mají možnost používat špičkové strukturní a analytické instrumentální zázemí včetně možnosti provádět náročné počítačové simulace či analýzy.

Akce a důležité termíny

No upcoming events available yet.

Přehled studijních možností

 • Chodím na základní školu

  Jsi zvídavý a chceš se zábavnou formou dozvědět, jak funguje a jak se zkoumá život? Máš jedinečnou příležitost se zúčastnit kurzů v programech BIOSKOP nebo MjUNI, kde třeba navštívíš i naše pracoviště!

  Bioskop MjUNI

 • Studuji na střední škole

  Zajímá tě chemie, biologie, fyzika a třeba i programovaní? V rámci Středoškolské odborné činnosti můžeš na našem pracovišti pracovat na zajímavých projektech! Během práce se podíváš do našich laboratoří, můžeš měřit na zajímavých přístrojích, anebo psát programy analyzující bio-data a spouštět výpočty na superpočítačích.

  SOC

  A pokud ještě nevíš, kam směřovat svůj zájem, tak si vážnější práci můžeš vyzkoušet v projektech pro pokročilejší v programech BIOSKOP nebo MjUNI, kde třeba navštívíš i naše pracoviště!

  Bioskop MjUNI

 • Končím střední školu

  Baví tě chemie, biologie a programovaní?

  Nabízíme ti studium ve specializaci Bioinformatika v bakalářském programu Biochemie! Naučíme tě, jak popsat (bio)molekuly počítačovým způsobem, a jak navrhovat a implementovat metodiky pro jejich studium a zpracování. Jedná se o moderní stále rostoucí obor s velkým uplatněním.

  Chci studovat Bioinformatiku

 • Studuji v bakalářském studiu na MU

  Bakalářským studentům z Masarykovy univerzity nabízíme možnost vypracování jejich bakalářské práce v oblastech strukturní biologie, bio-omik (zejména genomika, proteomika, glykomika atd.), bioinformatiky, biochemie, biofyzika, chemie nebo biologie i ve studijních oborech či specializacích, které naše centrum negarantuje.

  Bachelor Thesis

 • Končím bakalářské studium

  Končícím studentům nejenom z Masarykovy univerzity pak nabízíme jejich další rozvoj v navazujícím magisterském studiu v programu Biochemie ve následujících specializacích:

  Bioinformatics Biomolecular chemistry Genomics and proteomics

 • Studuji v magisterském studiu na MU

  Magisterským studentům z Masarykovy univerzity nabízíme možnost vypracování jejich diplomové práce v oblastech strukturní biologie, bio-omik (zejména genomika, proteomika, glykomika atd.), bioinformatiky, biochemie, biofyzika, chemie nebo biologie i ve studijních oborech či specializacích, které naše centrum negarantuje.

  Master thesis

 • Končím magisterské studium

  Končícím studentům nejenom z Masarykovy univerzity nabízíme jejich další rozvoj v doktorském studiu v následujících studijních programech:

  Biomolecular chemistry and bioinformatics Genomics and proteomics Life sciences

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info