Rekombinace a oprava DNA

Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Vědecké zaměření

​​Dvoj řetězcové zlomy DNA (DSB) se řadí mezi nejsmrtelnější formy poškození DNA. DSB jsou vyvolány mnoha endogenními i exogenními činiteli, jako jsou genotoxické chemické látky a ionizující záření, nebo v důsledku replikace poškozené DNA a kolapsu replikační vidličky.

Pokud jsou DSB správně opraveny, integrita genomu je obnovena. V opačném případě dochází k buněčné smrti, genomové nestabilitě a rakovině.

Naše skupina se zaměřuje na mechanismy opravy DSB pomocí multidisciplinárního přístupu kombinujícího biochemické, strukturní, výpočetní, genetické a jednomolekulární přístupy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info